Indexari internationale/DOI

Revista ”Studii si Cercetari Juridice” este indexata in urmatoarele Baze de Date Internationale (BDI):
 
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
EBSCO
HeinOnline
********
 
Digital Object Identifier (DOI)
Începând cu nr.1/2023, revista Studii și Cercetări Juridice este diseminată și prin Digital Object Identifier (DOI),  cu indicatorul 10.59277/SCJ.