Colegiul de Redactie

                                            
                                       COLEGIUL DE REDACŢIE
                                             Editorial Staff

Redactor şef (Chief editor) : prof.univ.dr. Mircea DUŢU
Secretar de redacţie (Editorial Staff Writer) : dr. Ion IFRIM, cercetător ştiinţific gr. II 
Membrii: dr. Versavia BRUTARU cercetător ştiinţific gr. III ; Mihaela- Gabriela BERINDEI, cercetător ştiinţific gr.III; Iolanda VASILE, consilier juridic.