Despre Revistă

Studii şi Cercetări Juridice
Anul primei apariţii: 1956
Redactor şef: prof. univ. dr. Mircea DUŢU

Subiect: Revistă de Ştiinţe Juridice
Tipul publicaţiei: ştiinţifică/academică;
Periodicitate: trimestrială (nr.1: ianuarie–martie; nr.2: aprilie–iunie; nr.3: iulie–septembrie; nr.4: octombrie-decembrie);
Limba de publicare: romană, engleză, franceză;

Editura Academiei Române
ISSN 2284 - 9394, ISSN-L 2284 - 9394 (tipărit)
ISSN 2972-211X, ISSN-L 2284-5427 (online)

Digital Object Identifier (DOI) : 10.59277/SCJ

Indexare în baze de date internaţionale:
CEEOL; EBSCO; HeinOnline.
 
Istoric:
Studii şi Cercetări Juridice(1956-1989);
Studii de Drept Românesc - Serie Nouă  (II), [octombrie 1989 - decembrie 2011,(nr. 34-56)];
Studii şi Cercetări Juridice – Serie Nouă (III), din ianuarie 2012 – prezent.

 
Web site: www.rscj.ro
Începând cu nr. 1 (57) din 2012, revista Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române revine la denumirea sa iniţială, cea de Studii şi Cercetări Juridice (SCJ) (Seria a III-a).
Arhiva revistei Studii de Drept Românesc o puteti consulta pe web site-ul www.rsdr.ro
 

Sediul redacţiei :
Institutul de Cercetari Juridice "Acad. Andrei Radulescu" al Academiei Romane
Casa Academiei, Corp B, et.IV, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, BUCURESTI,
Tel. : 021.318.81.30, interior 2400; Fax : 021.318.24.53
e_mail: redactie@rscj.ro